close

Proef nu

Vul hier jouw gegevens in en vraag een crazy good proefpakket aan!

Natuurlijk doen wij er alles aan om de CO2 uitstoot van onze producten te voorkomen. Dit alleen is niet genoeg. Wij geloven erin dat producten positief moeten bijdragen aan onze planeet en dus klimaatpositief moeten zijn! Door simpelweg te genieten van de lekkerste koffie en thee draag jij bij aan het ombouwen van alle 15 miljoen hectare koffie- en theeplantages naar klimaat positieve Wonder Farms. Jij kiest zelf aan welk project je wilt bijdragen. Sluit je aan bij de klimaat positieve beweging en plaats vandaag nog je bestelling!

Dit wil ik op kantoor Dit wil ik thuis

C02-slurpende plantages!

Van ouderwetse plantages met één soort gewas naar Moderne Carbon Farms, die met nieuwe landbouwmethodes tot 8x meer CO2 opnemen en opslaan in de grond. Ons doel: 15 miljoen hectare koffie- en theeplantages ombouwen tot CO2-slurpende Wonder Farms. Die we samen met specialisten steeds beter maken om meer CO2 op te slaan. Samen met het aanplanten van nieuwe bossen in oorsprong gebieden. Hoognodig! 46% van alle bossen zijn gekapt, vaak voor landbouw.

Met iedere kop Wonder Beans koffie en Wonder Leaves thee ruim jij zo meer CO2 op dan er wordt uitgestoten. Lekker klimaatpositief! Jij kiest zelf aan welk project je wilt bijdragen. Sluit je aan bij de klimaat positieve beweging en plaats vandaag nog je bestelling! 

> Bekijk de lopende projecten

Wat je niet uitstoot, hoef je ook niet op te ruimen!

Natuurlijk doen wij er alles aan om CO2-uitstoot te voorkomen in onze productketens. Hiervoor werken we samen met vooraanstaande experts, waaronder de Universiteit van Wageningen. Waarmee we een innovatieve circulaire koffieverpakking hebben ontwikkeld die maar liefst 46% minder CO2 uitstoot dan plastic en aluminium zakken!

Onze thee- en koffiecupsverpakkingen zijn gemaakt van landbouwafval, die 47% minder CO2 uitstoten dan FSC-papier van houtvezels. Al onze producten zijn 100% biologisch. Wij transporteren onze koffie en thee per schip rechtstreeks van de boer naar Nederland, wat 100 keer minder CO2-uitstoot dan vliegtransport. Onze koffiebrander is 80% energiezuiniger. De totale uitstoot van Wonder Beans koffie is hiermee maar liefst 47% lager dan van andere koffies! Wonder Leaves thee stoot gemiddeld 14% minder uit dan andere thee. Deze uitstoot wordt natuurlijk allemaal netjes opgeruimd met onze klimaat positieve projecten, zelfs meer dan dat. Lekker klimaatpositief!

Meer weten?

Wil jij meer te weten komen over wat We Wonder Company doet voor de planeet en waarom? Lees hier verder!

Klimaatverandering is echt!

De waarheid is hard: de mens is de veroorzaker van klimaatverandering. Diep in de grond bevinden zich fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool. Bij verbranding hiervan komt energie vrij, maar ook schadelijke stoffen zoals CO2 en andere broeikasgassen. Deze stoffen houden warmte vast, en wetenschappers zijn het erover eens dat dit de 'opwarming van onze planeet' veroorzaakt.

Stijgende luchttemperaturen, veranderingen in oceaanstromen, smeltend poolijs: alles staat met elkaar in verbinding. De gevolgen zijn voor iedereen zichtbaar. We hebben steeds vaker te maken met langdurige hete en droge periodes, zware stormen, stortregens en overstromingen.

Klimaatverandering heeft een enorme invloed op de leefbaarheid van onze planeet. Daarom heeft de Verenigde Naties een onderzoeksinstituut opgericht (IPCC) om klimaatverandering te onderzoeken en oplossingen te vinden. De conclusies zijn helder: we moeten nu actie ondernemen, anders zijn de gevolgen onomkeerbaar. Maar er is ook hoop; het is echt mogelijk om het tij nog te keren!


Bron: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

CO2 uitstoten en opslaan … hoe dan?

Wat is C02?
CO2 staat voor Koolstofdioxide en bestaat uit 1 koolstofatoom (C) en 2 zuurstofatomen (O2). In de natuur komt CO2-gas voortdurend vrij, via vulkaanuitbarstingen, bosbranden en zowel menselijke als dierlijke activiteiten. Koolstof is opgeslagen in groenten en vlees, ons lichaam verbrandt dit voedsel, waarbij de koolstof wordt uitgeademd als CO2.

CO2 heeft de eigenschap warmte vast te houden, wat resulteert in een gemiddelde temperatuur van 15°C op aarde. Hierdoor wordt CO2 ook wel een 'broeikasgas' genoemd. Zonder CO2 zou de planeet afkoelen naar -18°C. Te veel CO2 leidt echter tot opwarming van de planeet.

C02 en de koolstofkringloop
In essentie regelt de planeet zelf deze balans: bomen en planten halen 'natuurlijk vrijgekomen CO2' uit de lucht en zetten dit om in koolstof (C) en zuurstof (O2). Zuurstof wordt aan de lucht afgegeven, terwijl koolstof wordt gebruikt door planten en bomen voor groei. Koolstof komt ook via wortels in de bodem terecht, waar het dient als voeding voor bodemorganismen.

De oceanen spelen ook een rol in de opname van CO2 uit de lucht. Diep in de oceaan zetten plankton en zeewieren CO2 om in koolstof en zuurstof, een proces dat vele jaren kan duren. Dit wordt de 'koolstofkringloop' genoemd, waarbij er een balans is tussen uitstoot en opname om de planeet op de juiste temperatuur te houden.

Helaas is de koolstofkringloop momenteel uit evenwicht. Het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals olie, steenkool en gas, stoot te veel CO2 uit. Bovendien is 46% van alle bossen gekapt, terwijl deze anders CO2 hadden opgenomen. Het is tijd voor actie: verminder CO2-uitstoot en vergroot CO2-opname!"

De oplossing voor klimaatverandering

Meer CO2 opnemen dan uitstoten: de sleutel tot het omkeren van de situatie en het stoppen van de opwarming van onze planeet. Het verminderen van CO2-uitstoot is een eerste stap, maar om klimaatverandering te stoppen, moeten we verder gaan. Door CO2 uit de lucht halen en dit weer netjes opslaan waar het ooit zat, in biomassa en de bodem. Ruimen we zo meer CO2 op dan dat we uitstoten, dan zijn we klimaatpositief en kan onze planeet zich weer herstellen.

Ingewikkeld? Helemaal niet! Met de innovatieve landbouwtechniek Carbon Farming kunnen we tot wel 8 keer meer CO2 opslaan. Wetenschappers beschouwen Carbon Farming dan ook als een goede manier om klimaatverandering tegen te gaan, terwijl het tegelijkertijd de voedselkwaliteit verbetert en de leefomstandigheden van boeren verhoogt.

Meer over Carbon Farming

Het huidige probleem
Bomen en planten nemen CO2 op uit de lucht. Helaas is 46% van alle bossen gekapt. Maar er is hoop. We hebben heel veel landbouwgrond op de planeet die met een nieuwe landbouwmethode tot 8 keer meer CO2 kan opnemen. Dit heet Carbon Farming!

Landbouwgrond wordt vaak uitputtend bewerkt; ingericht met slechts één soort beplanting. Iedere keer wordt de grond omgeploegd en worden kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Hierdoor slaan planten nauwelijks nog CO2 op. Dit kan anders!

Wat doet Carbon Farming anders?
De natuurlijke balans wordt hersteld op Carbon Farms. De plantage wordt weer tot natuur gemaakt, zoals een bos. Bomen worden geplant en in plaats van één soort gewas worden verschillende gewassen naast elkaar gezet. Deze gewassen versterken elkaar en slaan allemaal CO2 op. De bodem wordt bedekt met planten en niet omgeploegd, zodat CO2 opgeslagen kan blijven. Dit creëert letterlijk 'een gezonde voedingsbodem' voor bomen, planten en dieren. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Diversiteit en beschutting op de plantages trekken dieren aan. Roofdieren voorkomen ongedierteplagen, terwijl vogels voorkomen dat insecten de plantage overnemen. Dieren bemesten de bodem op natuurlijke wijze met hun uitwerpselen. De natuurlijke balans herstelt.

Carbon Farming is ook positief voor boeren. Het leidt tot sterkere gewassen die beter beschermd zijn tegen extreem weer. Boeren kunnen verschillende gewassen verbouwen en daardoor het hele jaar door oogsten, wat resulteert in meer inkomsten. De producten leveren meer op vanwege de verbeterde kwaliteit. Carbon Farming is dus echt goed voor iedereen! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat hiermee tot 8 keer meer CO2 uit de lucht kan worden opgenomen, lekker klimaatpositief!

Van plan tot de perfecte farm

De beste Carbon Farm bestaat niet. Iedere regio heeft eigen kenmerken en geen plantage is hetzelfde. Toch zijn de basisprincipes hetzelfde en is er veel wetenschappelijke kennis beschikbaar. Die wij samen met specialisten, zoals agronomen (landbouwkundigen), gebruiken om te komen de ontwerpen voor CO2 slurpende Wonder Farms steeds verder te verbeteren. Er wordt altijd gewerkt volgende ons “Let’s absorb Carbon and improve yield-model”, waarin vijf fases zijn gedefinieerd:

Fase 1:
We initiëren contact met coöperaties en boeren om te bepalen welke boeren daadwerkelijk bereid zijn om deze verandering te starten. Dit proces vergt soms veel tijd. De boeren zijn afhankelijk van hun plantages voor hun inkomsten en nemen dus geen onnodige risico's – begrijpelijk! We werken nauw samen met specialisten die niet alleen adviseren over Carbon Farming, maar ook over proces en cultuur om echt intensief te kunnen samenwerken met de boeren.

Fase 2:
Zodra iedereen klaar is om te beginnen, stellen agronomen een ontwerp op voor de plantage(s). Hierbij staat zowel het maximaliseren van CO2-opslag centraal als het waarborgen van de zekerheid en inkomsten van de boeren. Ook worden grond- en satellietmetingen uitgevoerd om later de effectiviteit van het ontwerp gedurende een bepaalde periode te kunnen evalueren.

Fase 3:
De implementatiefase, waarin het plan tot uitvoering komt. Gewassen worden bijgeplant, bodembedekkers geïntroduceerd en bomen geplant. Nieuwe, natuurvriendelijke methoden voor ongediertebestrijding en bemesting worden toegepast. Tevens vereist dit stadium vaak extra personeel om een zo hoog mogelijke overlevingskans van alle jonge planten en bomen te verzekeren, zodat de vernieuwde plantage optimaal kan groeien.

Fase 4:
De plantage begint te groeien, geleid door de natuur. Gedurende deze fase is het essentieel om de plantage goed te onderhouden en waar nodig bij te sturen. Daarnaast is het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met de boeren, om hen te ondersteunen en aanwezigheid te tonen. Soms verlopen zaken anders dan verwacht en is het belangrijk om gezamenlijk aanpassingen door te voeren.

Fase 5:
Na enkele jaren worden opnieuw grond- en satellietmetingen uitgevoerd. Dit om de extra stikstofopslag te meten, maar ook de algemene bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Uiteraard wordt ook de oogst van de boeren jaarlijks vastgelegd. In deze fase worden metingen uitgevoerd en resultaten geanalyseerd om de effectiviteit van de verandering te beoordelen en indien nodig aanpassingen te maken.

Fase 6:
Zodra de resultaten zijn verzameld, worden de laatste verbeteringen doorgevoerd op de plantage. Soms is een aanpassing van het ontwerp nodig, of kunnen nieuwe wetenschappelijke inzichten worden geïntegreerd. Op dit punt wordt de status van 'CO2-slurpende Wonder Farm' bereikt, waarna de (plantaardige) olievlek zich kan verspreiden.

Fase 7:
CO2-slurpende Wonder Farms bevinden zich in gebieden met veel boeren, en daar is een goede reden voor. Nadat de plantage is omgebouwd en bewezen heeft meer CO2 op te nemen en inkomsten te genereren voor de boeren, betrekken we omliggende boeren. We inspireren hen om deel te nemen aan 'the climate positive movement'. Ook zij kunnen op onze steun rekenen. Ons doel is om uiteindelijk alle 15 miljoen hectare koffie- en theeplantages om te zetten in CO2-slurpende Wonder Farms.