Hallo, hoe kunnen we je helpen?
close

Proef nu

Vul hier jouw gegevens in en vraag een crazy good proefpakket aan!

Oeganda - Farm David

 Locatie: Oeganda, Manafwa district

 Doel: CO2 opslaan in de grond, uitbreiden multicrops, aanplanten schaduwbonen, opleiden boeren, investeren in meetinstrumenten

Ontmoet meneer Wamai uit Oeganda, met zijn prachtige 100% biologisch gecertificeerde plantage. Deze plantage was vroeger traditioneel met grote rijen koffieplanten op een dorre grond, maar de natuurlijke balans is de afgelopen jaren behoorlijk hersteld. Het doel is om een plantage te creëren die volledig in balans is en geen enkele ondersteuning meer nodig heeft, buiten de natuur zijn gang laten gaan. Omliggende boeren zijn al aangesloten op dit project om uitbreiding naar de toekomst mogelijk te maken.

De natuur heeft tijd nodig, bomen en planten moeten groeien. Waarbij CO2 wordt opgenomen, ons doel! Het duurt enkele jaren voordat we weten hoeveel CO2 exact is opgenomen. We kunnen niet wachten om dit met je te delen! Ook planten wij nieuwe bossen aan, zodat we nu al zeker weten dat we klimaatpositief zijn! Dubbelop? Je kunt toch nooit genoeg CO2 opruimen

Projectfase: 2 van de 7

Lees meer

Om op de plantage van boer Wamai meer CO2-opname en een rijkere bodem te creëren is ons doel om in verschillende etappes 30.000 bomen en planten toe te voegen zoals sparthodia, banenplanten, balbizia en ficussoorten. Dit alles om de grond te verbeteren, wateropname te verbeteren, C02 opname in de grond te verbereren en schaduw te creëren voor de gewassen. Daarnaast worden er 10 groepen van bijenkasten geplaatst. Bij alle activiteiten worden 20 omliggende boeren betrokken om kennis te delen en latere uitbreiding mogelijk te maken. Gedurende de implementatie worden er diverse metingen gedaan om de voortgang te monitoren. Belangrijk hierbij is de opslag van C02 in de grond.

Van plan tot perfecte farm

De beste Carbon Farm bestaat niet. Iedere regio heeft eigen kenmerken en geen plantage is hetzelfde. Toch zijn de basisprincipes hetzelfde en is er veel wetenschappelijke kennis beschikbaar. Die wij samen met specialisten, zoals agronomen (landbouwkundigen), gebruiken om te komen de ontwerpen voor CO2 slurpende Wonder Farms steeds verder te verbeteren. Er wordt altijd gewerkt volgende ons “Let’s absorb Carbon and improve yield-model”, waarin vijf fases zijn gedefinieerd:

Fase 1:
We initiëren contact met coöperaties en boeren om te bepalen welke boeren daadwerkelijk bereid zijn om deze verandering te starten. Dit proces vergt soms veel tijd. De boeren zijn afhankelijk van hun plantages voor hun inkomsten en nemen dus geen onnodige risico's – begrijpelijk! We werken nauw samen met specialisten die niet alleen adviseren over Carbon Farming, maar ook over proces en cultuur om echt intensief te kunnen samenwerken met de boeren.

Fase 2:
Zodra iedereen klaar is om te beginnen, stellen agronomen een ontwerp op voor de plantage(s). Hierbij staat zowel het maximaliseren van CO2-opslag centraal als het waarborgen van de zekerheid en inkomsten van de boeren. Ook worden grond- en satellietmetingen uitgevoerd om later de effectiviteit van het ontwerp gedurende een bepaalde periode te kunnen evalueren.

Fase 3:
De implementatiefase, waarin het plan tot uitvoering komt. Gewassen worden bijgeplant, bodembedekkers geïntroduceerd en bomen geplant. Nieuwe, natuurvriendelijke methoden voor ongediertebestrijding en bemesting worden toegepast. Tevens vereist dit stadium vaak extra personeel om een zo hoog mogelijke overlevingskans van alle jonge planten en bomen te verzekeren, zodat de vernieuwde plantage optimaal kan groeien.

Fase 4:
De plantage begint te groeien, geleid door de natuur. Gedurende deze fase is het essentieel om de plantage goed te onderhouden en waar nodig bij te sturen. Daarnaast is het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met de boeren, om hen te ondersteunen en aanwezigheid te tonen. Soms verlopen zaken anders dan verwacht en is het belangrijk om gezamenlijk aanpassingen door te voeren.

Fase 5:
Na enkele jaren worden opnieuw grond- en satellietmetingen uitgevoerd. Dit om de extra stikstofopslag te meten, maar ook de algemene bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Uiteraard wordt ook de oogst van de boeren jaarlijks vastgelegd. In deze fase worden metingen uitgevoerd en resultaten geanalyseerd om de effectiviteit van de verandering te beoordelen en indien nodig aanpassingen te maken.

Fase 6:
Zodra de resultaten zijn verzameld, worden de laatste verbeteringen doorgevoerd op de plantage. Soms is een aanpassing van het ontwerp nodig, of kunnen nieuwe wetenschappelijke inzichten worden geïntegreerd. Op dit punt wordt de status van 'CO2-slurpende Wonder Farm' bereikt, waarna de (plantaardige) olievlek zich kan verspreiden.

Fase 7:
CO2-slurpende Wonder Farms bevinden zich in gebieden met veel boeren, en daar is een goede reden voor. Nadat de plantage is omgebouwd en bewezen heeft meer CO2 op te nemen en inkomsten te genereren voor de boeren, betrekken we omliggende boeren. We inspireren hen om deel te nemen aan 'the climate positive movement'. Ook zij kunnen op onze steun rekenen. Ons doel is om uiteindelijk alle 15 miljoen hectare koffie- en theeplantages om te zetten in CO2-slurpende Wonder Farms.

Mijn bedrijf doet mee Ik doe thuis mee